woensdag 2 oktober 2013

Rekenspel 13 Sommen - Estafette

Groep:             3 en hoger
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:               vlot leren rekenen: automatiseren van formele sommen
Vorm:              klassikaal,


 

De leerkracht deelt de klas in twee groepen. Alle kinderen staan naast hun stoel. Alle kinderen uit de groep krijgen een nummer. Eerst speelt nummer één van de ene groep tegen nummer één van de andere groep. De leerkracht zegt een som en het kind dat de uitkomst het eerst en goed zegt blijft staan, de ander gaat zitten. Als het snelste kind het antwoord fout heeft moet hij gaan zitten en mag de ander als nog antwoorden. Als deze ook een fout antwoord geeft, dan moet dit kind óók gaan zitten. Daarna gaan de nummers twee van beide groepen tegen elkaar nu. Zo ga je door tot bij één van de groepen iedereen op zijn stoel zit. Dat is het einde van het spel. De andere groep heeft dan gewonnen. Bij een volgende keer spelen, worden de groepen anders verdeeld.
 
Tip:
* Maak het niveau bij het begin niet te moeilijk. Voer het niveau geleidelijk op!

* Om het plezier in het spel te houden is tempo belangrijk
* Om alle kinderen actiever te laten zijn kun je kinderen mee laten schrijven op een wisbordje of knijperreeks.

Idee: @manja.weblog.nl

Geen opmerkingen: