dinsdag 8 oktober 2013

Rekenspel 14 Tik tik tik

Groep:             1+,2, -3
Materiaal:        geen, evt blokjes, papier en een potlood

Domein:           getallen
Doel:                inoefenen van getallen
Vorm:               klassikaal, kleine kring, tweetallen 
Kinderen zitten in de kring. Een kind zit in het midden. Een ander kind tik zachtjes op de rug van het kind dat zit. Hoeveel tikjes heeft het gevoeld?
Kinderen kunnen dit spel ook in tweetallen spelen.

Variatie:
*Een kind doet zijn ogen dicht en het andere kind schrijft een getal op de rug van het kind dat zijn ogen dicht heeft.

*Geef het "voelende" kind een bakje met blokjes. Het "voelende" kind legt een blokje voor elk tikje dat het voelt.

*Laat het "voelende" kind turven hoeveel tikjes het voelt!!


Geen opmerkingen: