donderdag 7 januari 2016

Rekenspel 119 Duizend appels en een peer

Groep:             5,6,7,8
Materiaal:        2 dobbelstenen
Domein:           getallen
Doel:                automatiseren  van bewerkingen
Vorm:               viertallen
De groep wordt verdeeld in groepjes van 4. Elk groepje heeft 2 dobbelstenen. De spelers gooien steeds om beurten met twee dobbelstenen. Een van de stenen bepaalt een rekenkundige bewerking, waarbij geldt:
1 = optellen 2  en 5 = aftrekken 
3 = vermenigvuldigen4 = 6 delen

De andere steen bepaalt een getal waarmee de bewerking moet worden uitgevoerd. Welke dobbelsteen de bewerking bepaalt, en welke het getal, mag de speler zelf kiezen. Gelijke ogen betekent dat een bewerking naar keuze mag worden toegepast, met de som van de geworpen getallen, of met beide getallen afzonderlijk.

De spelers proberen nu door om beurten de twee stenen te werpen de duizend te bereiken, te beginnen met 100. Wie de duizend bereikt, of na een van tevoren afgesproken speeltijd het dichtst tot de duizend is genaderd, wint.
Elk kind uit het groepje speelt voor zich zelf. U kunt kinderen ook als tweetal laten spelen.

Voorbeeld:
Worp 3 + 4 betekent: de speler vermenigvuldigt 100 met 3, of hij deelt dit getal door 4.  Vervolgens worp 5 + 1 betekent: hij telt 5 op bij het laatste getal. Worp 5 + 6 betekent: geen bewerking. Worp 3 + 6 betekent: vermenigvuldigen met 6.

Idee: @manja.weblog.nl

Geen opmerkingen: