zondag 17 januari 2016

Rekenspel 124 Een muisje kan toch geen optocht zijn?

Dat prentenboeken de taalontwikkeling stimuleren dat weten we al! Maar dat prentenboeken ook de gecijferdheid van kinderen kunnen ontwikkelen is nieuw! Kinderen die in aanraking komen met rekenprentenboeken en daarna dit boek verwerken door spel gaan beter rekenen! Een interessant boek Met rekenogen gelezen, beschrijft een  aantal rekensuggesties voor het werken met prentenboeken. Het is geschreven door Hanneke en Rob van Bree. Met een zekere regelmaat publiceren zij ook een artikel in Het Jonge Kind.

Een mooi voorbeeld voor een rekenprentenboeken is het boek Een muisje kan geen optocht zijn van Lida Dijkstra en Niki Smit.


Klik hier op de link van het prentenboek en u komt bij het filmpje.


 


Speel dan bv een telspel om de getallen van 1 tot en met 10 te oefenen.


Groep:              peuters, groep 1
Materiaal:         kaartjes met getallen
Domein:            getallen
Doel:                 getalbegrip: tellen tot 10
Vorm:                tweetallen

Leg kaartjes met getallen van 1 tot 10( van elk twee) omgekeerd op de tafel. Het is de bedoeling dat de kinderen een getallenrij leggen. Het eerste kind mag een kaartje pakken. Is het de 1 dan legt het kind het kaartje voor zich neer. Vervolgens mag het kind 1 fiche pakken en naast het kaartje leggen. Is het geen 

1 dan draait hij/zij het kaartje weer om. Dan mag het volgende kind. Als deze het goede kaartje heeft, legt het deze ook het kaartje bij zich neer en legt er 1 fiche bij. Bij elk kaartje mag het kind net zoveel fiches neerleggen als het getal op het kaartje. Uiteraard moeten de kaartjes in goede volgorde aan worden gelegd.

Tip: 
Maak kaartjes van de dieren uit het boek: 2 hazen, 3 ganzen.....

Geen opmerkingen: