zondag 24 januari 2016

Rekenspel 126 Dobbelspel

Groep:             1, 2,3,
Materiaal:        papier met de getallen tot 6, potlood

Domein:           getallen
Doel:                tellen en herkennen van getallen 
Vorm:              tweetallen, drietallenSchrijf de cijfers 1 t/m 6 op een briefje. Voor elk kind een. De kinderen gooien de dobbelsteen, hebben ze een 2, dan mogen ze de 2 wegstrepen. Gooien ze een 6, dan strepen ze de 6 weg. Diegene die als eerst alle cijfers heeft weggestreept, heeft gewonnen.
Tip:
Maak een hele voorraad briefjes. Na enige oefening kunnen kinderen dit spel zelf ook spelen.
Laat  kinderen die het kunnen zelf de getallen schrijven!


1
2
3
4
5
6

Variatie:
De kinderen kunnen ook twee dobbelstenen gebruiken, waardoor het spel uitgebreid wordt tot het getal 12.

Variatie:

Maak een briefje maar dan met stippen. Dan kunnen kinderen van groep 1 dit spel ook spelen. Gebruik met de stippen wel de structuur van de dobbelsteen.

Geen opmerkingen: