woensdag 20 januari 2016

Rekenspel 125 Vier op een rij met tafels

Groep:             4+,5, 6,7,8
Materiaal:        Per kind: 2 x een  rooster met 7 vakjes, of meer vakjes 
                        een rood en groen potlood
Domein:           meten en meetkunde
Doel:                ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en redeneren
Vorm:               tweetallen
De spelregels
Je kunt het spel één tegen één of twee tegen twee spelen.

Kind 1 begint. Hij mag de gekleurde pionnen op twee verschillende cijfers op de cijferkaart(pionnenschema) neerzetten.
* De twee cijfers vormen samen een keersom. Het antwoord streept het kind door op de spelkaart.
Kind 2 is aan de beurt. Het kind mag één pion verschuiven, zodat er een andere som ontstaat.
Het kind maakt de som en streept het antwoord van de kaart.
* De kinderen hebben beide een ander kleur potlood. 


De winnaarHet kind die als eerste vier op een rij (horizontaal, verticaal, diagonaal) heeft is de winnaar. De kinderen moeten elkaar dus gaan tegenwerken!


Tip: Lamineer het spelbord. U kunt nu met stift werken en het later weer uitvegen, zodat u het kan hergebruiken.

Pionnenschema (klik hier voor het spelbord)


1


2

3


4

5

67


8

9
10 


Antwoorden schema: 

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
12
14
15
16
18

20
21
24
25
27
28
30

32
35
36
40
42
45
49

50
54
56
60
61
63
64
70
72
80
81
90
100


Geen opmerkingen: