vrijdag 7 november 2014

JSW: Vroege signalen van dyscalculie

In het oktobernummer van de JSW  2014 staat een interessant artikel van  Sylke Toll en Hans van Luit over het het herkennen van rekenproblemen.
"Leerlingen met dyscalculie of ernstige reken-wiskundeproblemen laten vaak op jonge leeftijd al bijzonderheden zien in hun (voorbereidend) rekengedrag. Het vroegtijdig herkennen van deze signalen maakt passende hulp mogelijk. Maar wat zijn precies de signalen die in de kleutergroep of onderbouw opgemerkt kunnen worden?Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor de vroege rekenontwikkeling en het voortijdig signaleren van achterstanden in (voorbereidende) rekenvaardigheid, komt het nog regelmatig voor dat de eerste aanwijzingen voor rekenproblemen gemist worden. In dit artikel wordt ingegaan op de meest voorkomende vroege signalen, waarbij een indeling gemaakt wordt tussen signalen in de kleutergroepen en signalen in groep 3 en 4. De signalen uit groep 1 en 2 kunnen echter ook worden opgemerkt in groep 3 en 4 en vice versa. De signalen kunnen worden ingezet als globale richtlijn die leerkrachten én ouders alert en bewust maakt op het vroegtijdig opmerken van een mogelijk rekenprobleem. Voorbeelden van signalen in groep 1 en 2: een beperkte interesse in getallen, getalsymbolen hebben geen betekenis en de kennis van talige rekenconcepten ontbreekt. In groep 3 en 4 kan worden opgemerkt dat het automatiseren en memoriseren van eenvoudige bewerkingen (zoals de tafels) niet op gang komt, ‘trucjes' niet worden toegepast als strategie of kinderen een beperkt (werk)geheugen hebben.
Toll en Van Luit duiden de diverse signalen in hun bijdrage en geven handvatten om rekengedrag onder de loep te nemen"


Bron: JSW oktober 2014

Geen opmerkingen: