zondag 2 november 2014

Rekenspel 69 Strokenspel

Groep:             1+, 2, -3
Materiaal:        strook met 11 getallen van 2 tot 12

                        2 dobbelstenen
Domein:           getallen
Doel:               omgaan met de getallenrij, omgaan met hoeveelheden
Vorm:              tweetallen


Maak een strook met 11 rondjes. Schrijf daarin de getallen 2 tot en met 12. De kinderen gooien om de beurt met de 2 dobbelstenen. Hoeveel is het samen? Leg op dat getal een fiche. Wie heeft als eerste de strook vol?

Variatie:
Maak een strook tot 6

(1 dobbelsteen) of tot 18
( met 3 dobbelstenen)

Geen opmerkingen: