zondag 9 november 2014

Rekenspel 71 Potje 1000

Groep:             6,7,
Materiaal:        pen en papier 

Domein:          getallen
Doel:               bewerkingen tot 1000
Vorm:              tweetallen of tafelgroepjeMet een gewone dobbelsteen drie getallen maken die samen zo dicht mogelijk bij 1000 uitkomen. De worpen van de dobbelsteen kunnen daarbij ingezet worden als honderdtallen, als tientallen of als eenheden. het aantal spelers is onbeperkt. Alleen pen, papier en een gewone dobbelsteen zijn nodig.


Spelbeschrijving:

Ieder kind maakt op zijn vel papier een tabel zoals in figuur 1.Die tabel is een soort positiekaart (zie figuur 2).De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen en noteren de waarde van hun worp in een van de 9 dun omlijnde vakken. Dat gebeurt negen keer. Daarna worden de getallen (cijferend) opgeteld en de uitkomst wordt genoteerd in de dik omlijnde vakken. Tenslotte wordt het verschil met 1000 bepaald. De speler met het kleinste verschil is de winnaar.


Tabel 1:
Tabel 2


H
T
E

H
T
E

H
T
E
D
H
T
E
Varianten

1. Een variant voor groep 4 is het spel ‘Bijna 100?’. Een spelbeschrijving daarvan is op internet wel  te vinden.
2. Een aantal rondjes spelen. De punten (de verschillen met 1000) van de rondjes worden opgeteld. Wie aan het eind het kleinste aantal punten heeft, is de winnaar.

3. Er zijn in totaal maar negen worpen. Elke worp geldt voor alle spelers.
Deze variant leent zich goed voor een spelletje met de hele klas.

Geen opmerkingen: