zondag 9 oktober 2016

Rekenspel 152 Op tijd remmen

Groep:            2,3,
Materiaal:       geen
Domein:         getallen
Doel:              oefenen van getallenrij 

Vorm:             klassikaal in de kring


Een kind loopt rond in de kring en telt hard op.  Bij het kind waar hij dan staat, gaat hij op de rem. Bijvoorbeeld 6.  Dan mag het volgende kind tellen en de eerste teller gaat zitten op de plek van kind waar hij heeft geremd. Bv 1,2,3,4,5,6, op de rem, volgende kind: 1,2,3,4,5,6 op de rem,. Doet het kind het fout, dan moet hij midden in de kring op de grond gaan zitten. Bij 4 fouten begint het spel opnieuw en mogen alle kinderen weer meedoen.
Tip:
Kinderen moeten wel al bekend zijn met de telrij. 
Variatie: 
Kan ook met door tellen en dan bv op een afgesproken tafel en dan bij een tafelantwoord stoppen. bv tafel van 6...

Variatie: 

Het spel kan ook buiten gespeeld worden. I.p.v. te gaan zitten wisselt de teller van plaats met het kind, waar voor hij of zij remt.

Geen opmerkingen: