zondag 2 oktober 2016

Rekenspel 150 Koppelen met Romeinse cijfers

Groep:             6, evt. 7,8
Materiaal:         kaartjes met  verschillende  Romeinse cijfers,
                        (evt. de normale notatie op de achterzijde)
                        kaartjes met de gewone getallen corresponderend
                        met de bovenstaande cijfers  ( net zoveel als kinderen in de kring)
Domein:           getalbegrip
 
Doel:                leren herkennen en gebruiken van de Romeinse cijfers
Vorm:               klassikaal Kinderen zitten in de kring. U als leerkracht begint met een kaartje waarop een Romeins cijfer staat. Naast u is een lege stoel. U laat het kaartje zien aan de groep. Het kind met het juiste getal roept het getal en komt naast u zitten. Er is nu weer een lege stoel. Het kind naast de lege stoel laat haar/zijn kaartje zien. Diegene die het goede passende kaartje heeft komt weer zitten op de lege stoel. Het spel stopt als iedereen met passende kaartjes naast elkaar zit.

Tip:
Dit spel kan ook buiten worden gespeeld. De kinderen staan dan in de kring.

Tip:
Laat kinderen zelf een getal schrijven bv tussen 1 en de 100  of de 100 en 1000 en gebruik deze.

Tip:
Dit spel kan ook met tafelsommen of andere automatiseringssommen.

Tip:
Kaartjes van het spel Take 5 kun je ook gebruiken. Maar dan om de getallenrij tot 100 te oefenen.

Bron: S.Lit e.a., 2013, Actief met rekenen en wiskunde, Bussum, Coutinho

Geen opmerkingen: