zondag 16 oktober 2016

Rekenspel 153 Zeeslag met klokkentijden

Groep:             5,6
Materiaal:        spelborden( klik hier), scherm tussen beide kinderen

Domein:           meten en meetkunde
Doel:                klokkijken

Vorm:              tweetallen


Kopieer de spelborden. Er zijn twee borden per niveau. Bepaal het niveau van de kinderen. Elk kind speelt op zijn eigen spelbord. Ze mogen elkaars spelbord niet zien.

De beide kinderen kiezen een klokje en zetten daarop een blokje. De ander moet deze klok vinden. Ze stellen om de beurt vragen over de tijd, om zo de klok van de tegenspeler te vinden. (b.v.: is het vroeger dan… / later dan…)Je mag alleen antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Wie het eerst de klok van de ander vindt, is de winnaar. Speel het spel totdat iemand 5 spelletjes gewonnen heeft. 

NIVEAUS:
Niveau 1 = hele uren
Niveau 2 = halve uren
Niveau 3 = hele & halve uren
Niveau 4 = kwart uren
Niveau 5 = 10 minuten
Niveau 6 = kwart uren & 10 minuten
Niveau 7 = vijf minuten
Niveau 8  = alles door elkaar

Klik hier voor de spelborden

Naar een idee van Klokspeuders Bron onbekend

Voor andere speelborden kijk op http://www.klokrekenen.nl/

Geen opmerkingen: