dinsdag 4 oktober 2016

Kinderenboekenweek 2016 Spel 151 Ra, ra, ra hoe oud ben ik?

Groep:                   3,4 
Materiaal:              pen en papier
Domein:                 getallen 
Doel:                      plaatsbepaling getallen 
Vorm:                    spel voor tweetallen, evt klassikaalVoor kinderen boekenweek: Een petje en een bril zijn hulpmiddelen om kinderen in de sfeer te brengen. Raad hoe oud opa is?

Een spelletje voor twee of meer kinderen; maar kan ook met een leerkracht en een hele groep. 

Kind 1 schrijft een getal onder de honderd op een stukje papier, dat de andere spelers niet kunnen zien.  Als kind 2 het getal heeft geraden, worden de rollen omgedraaid. Winnaar is het kind die het minste aantal vragen nodig heeft om het getal te vinden. 

Als het spel in de groep wordt gespeeld, is er geen winnaar: de kinderen stellen om de beurt een vraag, totdat het getal duidelijk is. Dan mag de volgende.

Geen opmerkingen: