dinsdag 26 november 2013

Rekenproblemen door onvoldoende getalbegrip.

Bij kinderen met rekenproblemen is er vaak sprake van onvoldoende getalbegrip. Een goed getalbegrip vormt de basis van het rekenen. Getalbegrip heeft te maken met het gemak en de flexibiliteit waarmee getallen worden gebruikt, het gevoel voor wat cijfers betekenen en de vaardigheid om mentale rekensommetjes te maken. Het is moeilijk om het concept getalbegrip goed te definiëren. Kinderen met een goed getalbegrip kunnen gemakkelijker heen en weer schakelen tussen hoeveelheden die ze in hun dagelijkse wereld tegenkomen en de wereld van getallen en numerieke operaties. Ze kunnen hun eigen procedures voor het uitvoeren van numerieke operaties uitvinden. Ze kunnen een getal op verschillende manieren presenteren, afhankelijk van de context en het doel van deze representatie. Ze maken gebruik van bekende getallen als referentiepunten en herkennen patronen in reeksen getallen. Ze hebben een goed gevoel voor de grootte van getallen en merken opvallende numerieke fouten op. Tenslotte kunnen ze denken of praten over de kenmerken van een numerieke probleem, zonder dat ze de precieze berekening uitvoeren.

Om het getalbegrip in groep 4 te oefenen, kan dagelijks een periode het oefenblad Getal van de dag, gemaakt worden. Bespreek het getal vooraf. Laat het kind achteraf vertellen wat het heeft gedaan. De kracht zit in de combinatie instructie vooraf, het doen en het bespreken achteraf en de dagelijkse herhaling. Wissel het oefenen af met spelvormen om te betrokkenheid vast te houden. Spel 1,2,4,15,17 ondersteunt de ontwikkeling van het getalbegrip in concrete handelingssituaties.
 
Oefenblad:
Getal van de dag  klik hier(Publisher) 
Oefenblad:
Getal van de dag  klik hier(PDF)
 

Bron: T.Braams

Geen opmerkingen: