zondag 10 november 2013

Wanneer rekenspelletjes in te zetten?

Spel is een van de meest natuurlijke bezigheden van kinderen. Door spelen leren kinderen de wereld om hen heen kennen. Ze zijn actief bezig en worden uitgedaagd door wat ze tegen komen qua omstandigheden, materiaal en door samen te spelen. We kennen drie vormen van spel: het vrije spel, het geleide spel en gezelschapsspelen. In vrije spel situaties komen allerlei rekenaspecten aan de orde. Wat is de grootste? Kan het nog sneller? Hoeveel borden zijn we nodig ect. ect.
Voor het vakgebied rekenen kunnen we ook spel gebruiken. Met name het geleide spel, waarin de leerkracht stuurt in activiteiten en het werken met gezelschapsspelen met het accent op rekenen: de rekenspellen.
Rekenspelletjes kunnen bijdragen aan betere rekenvaardigheden, omdat kinderen hun aandacht beter bij de les, de activiteit kunnen houden.  Spelenderwijs zijn ze actief met de stof bezig en leren de kinderen verschillende oplossingsstrategieën van elkaar. Een ander voordeel van het gebruik van rekenspelletjes is, dat deze op verschillende niveaus gespeeld kunnen worden, waardoor er aan individuele leerdoelen kan worden gewerkt.

Toch kunnen niet zomaar willekeurige spelletjes worden ingezet. Als je werkt met spelvormen in je les, moeten deze aansluiten bij de doelen van je les. Dan versterken de activiteiten elkaar tijdens de les. Als leerkracht moet je de doelen van je les goed helder hebben en vervolgens daar spelvormen bij aan laten sluiten.

Waar kunnen dan spellen worden ingezet:
·         Als startactiviteit bij het begin van de les
·         Als inoefenactiviteit om het aangeleerde in de instructiefase te oefenen
·         Tijdens de verlengde instructie: aangeleerde in de instructiefase te onder leiding van de leerkracht die modeling gebruikt te oefenen
·         Als afsluitende opdracht om gezamenlijk de les af te sluiten
·         Als oefenactiviteit op de weektaak, dagtaak ect.
·         Als oefenactiviteit om speciale onderwerpen te oefenen en te herhalen bv. tafels en klokkijken.
·         Als automatiseringsactiviteit
·         Als memoriseringsactiviteit
·         Als 5 minutenspelletje
·         Als huiswerk
·         Als keuzeopdracht: gewoon voor het spelplezier!

Wil het spel goed uit de verf komen, dan is het belangrijk om als leerkracht wel tijd te besteden aan het goed aanleren van het spel. Een kaartje met de belangrijkste spelregels, is dan handig. Vaak is een kopietje van dit weblog al genoeg.  Een andere optie is om één groepje het spel te leren en vervolgens deze kinderen het spel andere kinderen aan te laten  te leren.

De rekenspellen die in de rekenles gebruikt worden, moet eenvoudig te spelen zijn en niet te lang duren. Worden de spelletjes gebruikt in de weektaak of tijdens een keuze activiteit dan kunnen ze wat langer duren. 15 Minuten is dan prima. In de les is een activiteit van 5 tot 10 minuten lang genoeg.
Door spelvormen aan te laten sluiten bij de doelen van de rekenlessen en de spelen goed aan te leren wordt er door kinderen actiever en met grotere betrokkenheid geleerd.
Veel speelplezier toegewenst!

Geen opmerkingen: