donderdag 14 november 2013

Rekenspel 23 Verjaardagspel

Groep:             1,2
Materiaal:        per kind een spelbord
                        (papier met vlag en de leeftijd van het kind en een aantal
                         getekende taarten)
                        dobbelsteen
                        potloden
Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip en tellen
Vorm:               twee- of drietallenOm de jarigen in de klas extra in het zonnetje te zetten, hier een verjaardagspel. De jarige speelt met een 2-tal kinderen naar keuze het spel. Op het spelbord staat de leeftijd van de jarige centraal!

Teken op een papier een vlag en het getal van de leeftijd van het jarige: 4, 5 of 6! Onder vlag tekent u een aantal taarten. Dit spel wordt gespeeld in twee- of drietallen. Om de beurt gooit een kind met de dobbelsteen. Als er 4 (5 of 6) wordt gegooid, mag het betreffende kind 4 kaarsjes op een taart tekenen. Wie heeft als eerste alle taarten voorzien van kaarsjes?

Variatie:
Voor kinderen van groep drie: Teken op een papier een vlag of een slinger met het getal passende bij de leeftijd van de jarige: 6 of 7 Onder vlag tekent u een aantal taarten, maar nu voorzien van 1 of meer kaarsjes. De taarten moeten nu voorzien worden van het aantal kaarsjes dat overeen komt met de leeftijd van het kind. De kinderen moeten de kaarsen op de taart aanvullen.

 5
 
 
Wilt u niet zelf iets maken? Hieronder staan voorbeelden.

Klik hier voor een spelbord voor 4 jarigen
Klik hier voor een spelbord voor 5 jarigen
Klik hier voor een spelbord voor 6 jarigen
Klik hier voor een spelbord voor 7 jarigen


 

Geen opmerkingen: