vrijdag 1 november 2013

Rekenspel 19 Spinnenwebbenspel

Groep:            1,2,3
Materiaal:       speelbord met spinnenweb,
                       pionnen of spinnen met een nummer op hun rug.

                       dobbelsteen met de getallen 1 en 2
Domein:          getallen
Doel:               getallenrij tot 20 en getalbegrip, evt. terugtellen

Vorm:              tweetallen, misschien 3 tallen


Print het speelbord op A4 of A3 papier.
Elk kind krijgt een pion of een spin. Begin bij het hokje van de spin. Zorg ervoor dat de spinnen te onderscheiden zijn. Bv door een nummertje of door gekleurde sticker. Het jongste kind mag beginnen. Als je komt op een hokje waar al iemand staat, dan heb je pech. Dan moet je een beurt overslaan. Wie is er het eerst bij de 20? Speel als leerkracht ook mee en benoem steeds wat er gebeurt. Kijk je hebt 2 gegooid. Dat is mooi! Je staat al op de 4 dan mag je nu naar de 6. Stimuleer dat kinderen ook zo praten tijdens hun beurt. Je ziet dan hoe het kind denkt en met het proces om gaat.

Tip:
Je kunt ook in het midden beginnen. Wie heeft als eerste de spin te pakken?

Variatie:
Laat kinderen op het plein spinnenwebben tekenen. Vervolgens maken ze op het web de nummers van 1 tot 20. Als ze dat leuk vinden, mogen ze ook grotere getallen gebruiken.  Gebruik verkeerspionnen of afgezaagde boomstammetjes als pion.

Hier de link voor het speelbord
Je kunt ook het boek  "Een spin die het te druk had!"  voorlezen  (hier de link)  
Hier nog een link

Geen opmerkingen: