maandag 30 september 2013

Rekenspel 12 Tafelkampioen

Groep:             5,6,7
Materiaal:        geen

Domein:           getallen
Doel:                automatiseren van tafels
Vorm:               klassikaal

Alle kinderen staan in een kring voor hun stoel. Of achter hun tafel. De leerkracht wijst een 2tal aan en zegt een tafelsom. Diegene die als eerst het antwoord geeft , mag blijven staan de ander gaat zitten en doet mee op het wisbordje. Wie van de kinderen ziet kans om het langst blijven staan? Deze is de kampioen!

Tip:
Regel een echte beker. De kampioen mag deze op zijn tafel houden tot het spel weer wordt gespeeld en er een nieuwe kampioen is!

Geen opmerkingen: