donderdag 5 september 2013

Start van het Blog Rekenen is top!

Rekenen is Top! is een nieuw blog. Vanaf 1 september verschijnt hier regelmatig een rekenspel voor  kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun leerkrachten. Spel en spelen in welke vorm  dan ook is een natuurlijke bezigheid van kinderen. Wat is er mooier om dit te combineren met leerinhouden waar kinderen in hun fasen van ontwikkeling op het gebied van rekenen mee bezig zijn.

Waarom is spel belangrijk:
* Past bij natuurlijke ontwikkeling
* Is een realistische manier van oefenen
* Er wordt geleerd in een zinvolle context
* Kinderen worden natuurlijk uitgedaagd om zich willen verbeteren
* Er wordt actiever geleerd
* Spel oefent vaak getalbegrip
* Getalbegrip is noodzakelijk voor leren rekenen
* Bij sommige leerlingen moeten de vaardigheden rond getalbegrip intensiever worden geoefend en onderhouden.


Spelen is leuk, maar leuk is niet automatisch zinvol. Via dit blog krijgt u tips om het spel leuk te houden, maar vooral ook zinvol te laten zijn.

U bent vrij om de spelen ook te verspreiden onder ouders van uw school.

Geen opmerkingen: