maandag 23 september 2013

Rekenspel 8 Hoge Ogen

Groep:             5,6,7 
Materiaal:        1 dobbelsteen

Domein:           getallen
Doel:                getalbegrip tot 1000, redeneren, optellen
Vorm:              in groepjes van 3 of 4


 
Er worden verschillende groepjes gevormd. Het meest gewenst zijn groepjes van 3-4 leerlingen. Ieder kind tekent drie hokjes naast elkaar. Per groepje is er één dobbelsteen beschikbaar. Om de beurt mogen de kinderen uit het groepje de dobbelsteen gooien. Het cijfer dat gegooid wordt moet door het kind en medespeler(s) steeds in één van de drie hokjes worden geplaatst. Maar eens geschreven blijft geschreven en het getal mag dus niet veranderd worden.  In welk hokje, mag ieder voor zich bepalen. Het is de bedoeling dat na drie worpen een zo'n hoog mogelijk getal afgelezen kan worden als je de cijfers samenvoegt en opleest als één getal. De winnaar krijgt 4 punten, de tweede 3 punten, de derde 2 punten en het vierde kind 1. Tel na 5 of 10 ronden de punten op. Wie heeft gewonnen?H
T
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variatie:
Je kunt het spel moeilijker of makkelijker maken door te werken met 2 hokjes( getallen onder de honderd) of met 4 ,5 hokjes( getallen boven de 1000 of 10.000).

Tip:
Maak een voorraad spelbriefjes.


Naar een idee: @manja.weblog.nl

Geen opmerkingen: