woensdag 4 september 2013

Rekenspel 3 Ren je rot

Groep:               1, 2, 3
Materiaal:          vellen papier met getallen of met stoepkrijt geschreven getallen
Domein:            Getallen
Doel:                 getalbegrip: cijferkennis
Vorm:                klassikaal, in kleine groepjes
 

Leg in de gymzaal vellen papier met daarop geschreven de getallen 1 tot en met 10 of hoger. Of schrijf de getallen op het schoolplein met stoepkrijt. De leerkracht of spelleider noemt een getal en de kinderen moeten dan zo snel mogelijk bij het goede vel papier gaan staan.

Variaties:
*Maak een kleine som: 2 + 1 = ? De kinderen moeten bij het vel papier met het goede antwoord gaan staan.
*Geef als opdracht: één lager dan…. of één hoger dan…. .

Tip:
In plaats van in de gymzaal kan het spel ook buiten worden gespeeld.

Geen opmerkingen: