maandag 9 september 2013

Rekenspel 4 BOE-BAH

Groep:              4+, 5,6,7
Materiaal:          geen
Doel:                 tafels automatiseren
Vorm:                klassikaal, tafelgroepje, plusgroep


Dit spel kan gespeeld worden op verschillende niveaus. Voor het plezier van de kinderen niet op een te hoog niveau beginnen. Eerst moet er spelvaardigheid worden geoefend. Leent zich ook bij uitstek voor het herhalen van het oefenen met tafels in een klein groepje. Als kinderen het spel kennen kunnen ze dit ook zelfstandig spelen.
De kinderen zitten in de kring. Om de beurt zeggen de kinderen een getal uit de getallenrij, te beginnen bij 1.  Als een  getal deelbaar is door 3, dan wordt er 'Boe' gezegd. Is het deelbaar door 5, dan wordt er 'Bah' gezegd. Is het deelbaar door 3 en 5, dan wordt er 'BoeBah' gezegd èn de richting wordt omgedraaid. Na het getal  50, begint het spel gewoon weer over nieuw.
Variatie:
Dit kan natuurlijk ook met andere tafels en ook met nog meer tafels. Bedenk er dan een woord en opdracht bij. Bijvoorbeeld Bob.  Bij boebahbob, deelbaar door drie tafels  geef je ook een klap!

Geen opmerkingen: