donderdag 26 september 2013

Rekenspel 9 Klaar voor de start: Op zoek naar bladzijden

Groep:             5,6,7
Materiaal:        boeken

Domein:           getallen
Doel:                bewerkingen, optellen
Vorm:              klassikaal, maar ook twee groepjes tegen elkaar


Verdeel de klas in groepjes van 2 of 3. Geef de opdracht: Verzamel  pagina’s. Dit mogen meerdere boeken zijn. Op het sein:  Klaar voor de start: 1,2,3 en zoeken!!!!! gaan de kinderen op zoek naar boeken. Ze moeten de pagina’s in de boeken optellen en een strookje leggen in het boek op exact de plaats van het aantal pagina’s van het genoemde getal.  Leg het stapeltje boeken op je tafel. Welk groepje kan dit binnen 1 minuut? Of welke groep is het snelst.  Laat het aantal pagina's controleren door het buurgroepje!

Tip:
Maak kaartjes met getallen. Laat kinderen in groepjes dit spel ook tegen elkaars
spelen.

Variatie:
Pas de tijd aan, al naar gelang het niveau van de groep.
Neem hogere aantallen bladzijden.....

Geen opmerkingen: