woensdag 18 september 2013

Rekenspel 7 Bonken

Groep:              1+,2, 3-,
Materiaal:         kaartspel waar alle azen, boeren en vrouwen uit zijn verwijderd.

Domein:            getallen
Doel:                 getalbegrip: cijferkennis en getalwaarde
Vorm:                in twee-of drietallenDe kaarten worden verdeeld over alle spelers. Om de beurt keren de kinderen een kaartje van hun stapel om. Het kind dat het hoogste getal heeft omgekeerd, mag de opgegooide kaarten houden. Degene die het snelst alle kaarten in bezit heeft, heeft gewonnen.

Variatie:
Wie heeft het laagste getal?
 

Geen opmerkingen: