zondag 1 september 2013

Rekenspel 1 Raad mijn getal

Groep:                   3 t/m 8
Materiaal:              pen en papier
Domein:                 getallen 
Doel:                      plaatsbepaling getallen
Vorm:                     spel voor kleine groepjes, evt klassikaal
Een spelletje voor twee of meer spelers; kan ook met een spelleider en de hele groep. Speler 1 of de spelleider schrijft een getal onder de honderd op een stukje papier, dat de andere spelers niet kunnen zien. De andere spelers stellen vragen (“Is het getal groter dan  ...?” “Is het getal kleiner dan ...?”) Deze vragen worden alleen met “ja” of “nee” beantwoord.

Als speler 2 het getal heeft geraden, worden de rollen omgedraaid. Winnaar is de speler die het minste aantal vragen nodig heeft om het getal te raden. Als het spel in de groep wordt gespeeld, is er geen winnaar: de kinderen stellen om de beurt een vraag, totdat het getal duidelijk is.
Geen opmerkingen: