maandag 2 september 2013

Rekenspel 2 Zoek het ontbrekende getal

Groep:                   3 t/m 6
Materiaal:              pen en papier
Doel:                     getalbegrip:  getallenrij

Vorm:                    klassikaal, in kleine groepjes
 

Alle kinderen schrijven de getallen 1 tot en met 20 kriskras op een blad papier. Maar… ze moeten één getal ‘vergeten’. Het papier wordt daarna doorgegeven aan een ander kind. Dit kind moet het ontbrekende getal zoeken.

Variaties
*Gebruik bij oudere kinderen andere getallen: bijvoorbeeld 62 tot 82.
*Maak een getallenrij met sprongen: bijvoorbeeld 5 – 10 – 15 etc. of 1 – 11 – 21 etc.
*Gebruik geen getallenrij maar alle antwoorden van een tafel.

Geen opmerkingen: