woensdag 11 september 2013

Rekenspel 5 Het Cijferspel

Groep:              6+,7,8
Materiaal:         van alle getallen tot 10, 25, 50, 75  2 kaartjes

Domein:            getallen
Doel:                 getalbegrip en bewerkingen oefenen
Vorm:               klassikaal, tafelgroepje, plusgroep

Bekend van de TV: Cijfers en Letters: Onderdeel: Cijfers.  Doel van het spel is, om het getal van drie cijfers dat d.m.v. de cijfermolen gevormd is, te berekenen of zo dicht mogelijk te benaderen door het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en/of delen van 6 willekeurig getrokken cijfers.


Je kunt in plaats van de cijfermolen ook een kind een willekeurig getal laten schrijven tussen de 100 -999. Schrijf deze voor de kinderen op een duidelijk zichtbare plaats. Schudt de getalkaartjes goed. Pak van de stapel 6 kaartjes. De kinderen moeten proberen met de getrokken getallen dit getal te verkrijgen door ze te combineren met de elementaire rekenkundige bewerkingen: optellen - aftrekken - vermenigvuldigen - delen  . Het kind die het gezochte getal het dichtst benadert wint.  De volgende is de tweede. Enz.

Geen opmerkingen: